start Absolwent warunki prawo kontakt

Rekonwersja

Zapraszam byłych żołnierzy zawodowych

spełniających warunki REKONWERSJI

na profesjonalne szkolenia w zakresie:

      Ponadto proponujemy:
Prezes Krzysztof Lewków